• poes1

 • konijnen

 • honden

 • konijn-cavia

 • vogels

 • kat-hond

 • cavias

Privacyverklaring

AVG  (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Privacy verklaring ( 25-05-2018 )

Dierenartsenpraktijk Beijum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Gegevens van Dierenartsenpraktijk Beijum:

 • Dierenartsenpraktijk Beijum
 • Doornbosheerd 22
 • 9737 MN Groningen
 • Telefoonnummer 050-5410740
 • email: dapbeijum@gmail.com 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Doordat u gebruik maakt van de diensten van Dierenartsenpraktijk Beijum verwerken wij persoonsgegevens door u verkregen bij inschrijving van u en uw huisdier in het klanten- en  patiënten bestand van Dierenarts Beijum, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een vragenformulier  verstrekt. 

Dierenartsenpraktijk Beijum kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer (‘s) waarop wij u kunnen bereiken en uw e-mailadres.

Van uw dier vragen wij de volgende gegevens:

Naam, diersoort, ras, geslacht, geboortedatum, chipnummer (indien aanwezig), lichaamsgewicht, kleur, vachttype en of er een huisdierverzekering is afgesloten, ziektegeschiedenis (dit laatste kunnen wij op uw verzoek bij een andere dierenarts opvragen).

In het kader van financiële afwikkeling kunnen wij om aanvullende persoonsgegevens vragen. 

Is het afgeven van gegevens verplicht?

Daar is geen verplichting toe,  maar dan kunnen we u niet helpen. Met het afgeven van bovenstaande gegevens, geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te verwerken en te bewaren.

Waarom heeft Dierenartsenpraktijk Beijum gegevens nodig?

Dierenartsenpraktijk Beijum verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van een professionele behandelrelatie( eigenaar – dier patiënt) in de praktijk of op uw thuisadres.  Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen. Dit kan ook per e-mail of per post zijn. 

Mail verkeer vanuit
Dierenartsenpraktijk stuurt via de mail huisdier gerelateerde informatie aan diereigenaren.

Hoe lang worden  gegevens bewaard:

In het belang van een professionele diergeneeskundige behandelrelatie zal Dierenartsenpraktijk Beijum zowel de gegevens van uw huisdier, als van u moeten archiveren en bewaren. Dierenartsenpraktijk Beijum moet u kunnen bereiken om bijvoorbeeld, te overleggen over een (opgenomen) patiënt, een nota voor geleverde diensten te kunnen sturen, een behandelhistorie beschikbaar te hebben. Deze gegevens zijn noodzakelijk aangezien u dit van Dierenartsenpraktijk mag verwachten, dat wij alle, voor uw dier relevante informatie hebben vastgelegd en deze informatie te allen tijden, maar wel binnen het redelijke, direct beschikbaar hebben.

De wet verplicht ons om een volledig dossier beschikbaar te hebben voor o.a Veterinair Tuchtcollege, de belastingdienst, de stralingsbeschermingswet (röntgenapparatuur).

Dierenartsenpraktijk Beijum is in het kader van wet- en regelgeving verplicht om een volledig dossier beschikbaar te hebben o.a. voor het Veterinair Tuchtcollege, de Stralingsbeschermingswet (onderdeel van de Kernenergiewet die gaat over het gebruik van röntgenapparatuur.) alsmede voor de belastingdienst.

Voor het Veterinair Tuchtcollege is er (2018) geen maximumtermijn in de Wet Dieren vastgelegd, hetgeen betekend dat wij uw dossier “voor altijd” moeten bewaren. Ook al is uw dier inmiddels overleden. 

Delen met anderen

Dierenartsenpraktijk Beijum verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de behandeling van uw dier of om te voldoen aan wettelijke verplichting. We werken samen met de volgende partijen. Onze praktijk software is een cloud-based programma van de firma Idexx-Animana. In onze opdracht verwerken en bewaren zij uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan hen zijn toevertrouwd. Zij gebruiken de aangeboden data wel in geanonimiseerde vorm voor analyse en statistiek doeleinden.Uw persoonsgegevens en diergegevens worden gebruikt door verwerkingspartners zoals externe laboratoria, humane apotheek en farmaceuten, als we voor uw dier speciaal gemaakte medicijnen moeten aanvragen. Dit in overleg en met toestemming van u.

 • De praktijken in de diensten groep Groningen. Hier kunt u terecht in  het geval van spoed buiten de reguliere openingstijden.
 • Indien wij uw huisdier doorverwijzen naar een veterinair specialist zullen we uw klantgegevens en patiëntgegevens naar hen doorsturen.
 • Voor het sturen van gepersonifieerde oproepkaarten gebruiken wij de firma Personal Card. Zij verwerken uw NAW gegevens en de naam, diersoort en vaccinatieoproep-gegevens voor het aanmaken van herinneringskaarten. Deze gegevens worden door hen niet bewaard.
 • Via de firma Vetstoria bieden we de mogelijkheid om on-line afspraken te maken via onze website. Middels hun platform krijgt u beperkte toegang tot onze agenda. De gegevens die u invult bij het maken van een afspraak zorgen dat u en uw huisdier in ons systeem gevonden kunnen worden om vervolgens op de door u gekozen datum en tijd in de agenda gezet te worden. Uw e-mail adres wordt gebruikt om een bevestiging te sturen. Indien u nog niet bij ons bekend bent wordt u anoniem vermeld als “nieuwe klant”.
 • Bij het op uw verzoek plaatsen van een ID chip bij uw huisdier geeft u toestemming om deze via ons te registreren bij de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren
 • Indien u gebruikt maakt van de maand gratis verzekering van Petplan, worden uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail gegevens en naam huisdier, diersoort, geboortedatum, ras en chipnummer doorgegeven aan Petplan. Petplan benadert u éénmalig telefonisch om uw vragen over verzekering te beantwoorden.

Met alle betrokken partijen hebben we, indien van toepassing, een verwerkingsovereenkomst gesloten, wat inhoudt dat ook zij verklaren volgens de nieuwe AVG richtlijnen te werken. Zij staan er voor in dat uw gegevens goed beveiligd zijn. 

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Dierenartsenpraktijk Beijum worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt

Wij gebruiken geen cookies en web beacons op onze website en applicaties.

Minderjarigen:

Dierenartsenpraktijk Beijum heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dapbeijum@gmail.com, wij verwijderen dan deze informatie.

Google Analytics

Dierenartsenpraktijk Beijum maakt gebruik van Google Analytics om het aantal website bezoeken en zoekacties te registreren. 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer ( IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. 

Data buiten de EU.

Wij maken gebruik van enkele diensten waarvan de computer servers buiten de EU staan.
Dit geldt voor (2018):

 • Vetstoria- UK : online afspraken maken
 • Google: voor het hosten van onze email adressen
 • Microsoft: Office365

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar dapbeijum@gmail.com. Dierenarts Beijum zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen, zal uw financiële verplichting jegens ons moeten zijn voldaan.  Na verwijdering  kunt u op geen enkele manier Dierenartsenpraktijk Beijum  aansprakelijk stellen.

U zult zich moeten legitimeren met een geldig legitimatie bewijs alvorens wij u verzoek kunnen inwilligen.

Beveiligen

Dierenartsenpraktijk  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dierenartsenpraktijk Beijum  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de verwerkingsverantwoordelijke bij Dierenartsenpraktijk Beijum : Boukje Mulder. Maat Maatschap Doornbosheerd via: dapbeijum@gmail.com

KvK nummer: 50931490